Oferta

Oferta Zespołu biegłych rewidentów Secesja obejmuje:

 • badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
 • badania i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badania pakietów konsolidacyjnych sporządzonych według różnych standardów rachunkowości,
 • badania planów połączenia lub przekształcenia spółek,
 • projekty due diligence,
 • realizację wybranych procedur audytorskich uzgodnionych z Klientem.

Oferujemy również usługi doradztwa w zakresie:

a) rachunkowości:

 • organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Państwa firmie (doradztwo w tworzeniu planu kont,
  procedur kontroli wewnętrznej),
 • szeroko pojęte doradztwo rachunkowe,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • współpraca przy wyborze i wdrażaniu programów finansowo-księgowych,
 • budżetowanie, rachunkowość zarządcza.

b) finansów:

 • due diligence,
 • analizy finansowe,
 • analizy ekonomiczne.

Zapraszamy!

finanse